جایزه معمار ۱۳۹۶

جایزه معمار ۹۶

نتایج مسابقه جایزه معمار در بیستم مهر ماه ۱۳۹۶ به طور رسمی اعلام شد . این جوایز در زمینه های مسکونی ، آپارتمانی ، بازسازی و عمومی مورد داوری قرار گرفت جهت داوری برای اهدا جوایز معمار هر سال مراسمی با حضور داوران ایرانی و بین المللی برگزار می شود که طراحی های و اجرای معماران ایرانی را در زمینه های خلاقیت و نحوه به کارگیری فضا در خدمت کاربری مورد بررسی قرار می دهند
جایزه معمار ۱۳۹۶
برندگان گروه عمومی
رتبه اول مهندسان مشاور هسته طراحی [فضای چهارم]، سام طهرانچی، باغ کتاب تهران
رتبه دوم طراحان و بناکنندگان زاو، محمدرضا قدوسی، گلناز بهرامی، فاطمه رضایی فخرآستانه، حضور در هرمز رتبه
رتبه سوم مشترک دفتر معماری آن، مهراد حبیبی، ‌روزبه قائم مقامی، کیوب کلاب، تهران
رتبه سوم مشترک دفتر فرایند منطقی در طراحی معماری، احسان حسینی، الهام گرامی‌زاده نائینی، پروژه ته باغ رستوران محمد، اصفهان
برندگان گروه مسكونی تك‌واحدی رتبه اول طراحان و بناکنندگان زاو، محمدرضا قدوسی، ویلای چشم‌چران، مینو دشت
رتبه دوم مشترک دفتر معماری 51-35، حمید عباسلو، عباس یاقوتی، ندا ادیبان راد، ویلای ونوش، مازندران
رتبه دوم مشترکسعید میرمحمد صادقی، لادن زارعی، ویلای شماره سی، البرز
رتبه سومدفتر دیگر، علیرضا تغابنی، دوگانه صفادشت
برندگان گروه مسکونی – آپارتمانی
رتبه اول گروه طراحی فضا، رویداد، شهر، محمد عرب، مینا معین‌الدینی، الهه حاج‌دایی، مجموعه مسکونی خواب آرام، اصفهان
رتبه دوم مشترک مهندسان مشاور نگین شهر آینده، علی نقوی نمینی، آپارتمان 111، البرز
رتبه دوم مشترکدفتر معماری ساو، امین فراهانی، ساختمان مسکونی خیابان منظریه، تهران
رتبه سوم مشترک مسیح فضیله، ساختمان مسکونی خانه کوچک، اصفهان
رتبه سوم مشترک دفتر معماری پیرامون، بهروز شهبازی با همکاری مهران قرائتی، آپارتمان مسکونی ملک، اصفهان
برندگان گروه بازسازی
رتبه اول مجید زمانی، محدثه یونسی، علی غرقی، آشپزخانه آبان، تهران
رتبه دوم طراحان و بناکنندگان زاو، محمدرضا قدوسی، روشنک سجادیان، گالری نبشی، تهران
رتبه سوم دفتر معماری موسوی و همکاران ، سید جلیل موسوی، بازسازی نمایندگی کاشی تبریز و Keraben، همدان
برندگان گروه مسکونی – آپارتمانی
رتبه اول گروه طراحی فضا، رویداد، شهر، محمد عرب، مینا معین‌الدینی، الهه حاج‌دایی، مجموعه مسکونی خواب آرام، اصفهان
رتبه دوم مشترک مهندسان مشاور نگین شهر آینده، علی نقوی نمینی، آپارتمان 111، البرز
رتبه دوم مشترکدفتر معماری ساو، امین فراهانی، ساختمان مسکونی خیابان منظریه، تهران
رتبه سوم مشترک مسیح فضیله، ساختمان مسکونی خانه کوچک، اصفهان
رتبه سوم مشترک دفتر معماری پیرامون، بهروز شهبازی با همکاری مهران قرائتی، آپارتمان مسکونی ملک، اصفهان

برندگان در گروه بازسازی


آشپزخانه آبان

جایزه معمار ۱۳۹۶ آشپزخانه آبان
گالری نبشی، تهران

جایزه معمار ۱۳۹۶ گالری نبشی
باز سازی نمایندگی کاشی تبریز ، همدان

جایزه معمار ۱۳۹۶ کاشی تبریز

تقدیر شدگان در بخش بازسازی جایزه معمار 96


فرش فیلم

محمدرضا قدوسی
فاطمه رضایی،فخرآستانه
خانه فرهنگ رایزن

گروه معماری سروستان
مانلی افشنگ و مهفام کوشش
خانه انکسار

فراز بیگی

برندگان گروه مسكونی تك‌واحدی


رتبه اول
طراحان و بناکنندگان زاو، محمدرضا قدوسی، ویلای چشم‌چران، مینو دشت
جایزه معمار ۱۳۹۶ ویلای چشم چران
رتبه دوم مشترک
دفتر معماری 51-35، حمید عباسلو، عباس یاقوتی، ندا ادیبان راد، ویلای ونوش مازندران
جایزه معمار ۱۳۹۶ ویلای ونوش مازندران
رتبه دوم مشترک
سعید میرمحمد صادقی، لادن زارعی، ویلای شماره سی، البرز
جایزه معمار ۱۳۹۶ ویلای شماره سی
رتبه سوم
دفتر دیگر، علیرضا تغابنی، دوگانه صفادشت
جایزه معمار ۱۳۹۶ دو گانه صفادشت علیرضا تغابنی

تقدیر شدگان در تک واحدی سازی جایزه معمار 96


ویلای باغ پرتقال (مازندران)

ویلای مزرعه شهر اسب

گروه معماری حجم سبز
علی بصیری، احسان محمدی، محسن جعفری
گلخانه، البرز

شبنم حسینی

برندگان گروه مسكونی آپارتمانی


رتبه اول
گروه طراحی فضا، رویداد، شهر، محمد عرب، مینا معین‌الدینی، الهه حاج‌دایی، مجموعه مسکونی خواب آرام، اصفهان
جایزه معمار ۱۳۹۶ مجموعه مسکونی خواب آرام
رتبه دوم مشترک
مهندسان مشاور نگین شهر آینده، علی نقوی نمینی، آپارتمان 111، البرز
جایزه معمار ۱۳۹۶ آپارتمان ۱۱۱
رتبه دوم مشترک
دفتر معماری ساو، امین فراهانی، ساختمان مسکونی خیابان منظریه، تهران
جایزه معمار ۱۳۹۶ ساختمان مسکونی خیابان منظریه
رتبه سوم مشترک
مسیح فضیله، ساختمان مسکونی خانه کوچک، اصفهان
جایزه معمار ۱۳۹۶ ساختمان مسکونی خانه کوچک
رتبه سوم مشترک
دفتر معماری پیرامون، بهروز شهبازی با همکاری مهران قرائتی، آپارتمان مسکونی ملک، اصفهان
جایزه معمار ۱۳۹۶ آپارتمان مسکونی ملک

برندگان گروه عمومی


رتبه اول
مهندسان مشاور هسته طراحی [فضای چهارم]، سام طهرانچی، باغ کتاب تهران
جایزه معمار ۱۳۹۶ باغ کتاب تهران
رتبه دوم
طراحان و بناکنندگان زاو، محمدرضا قدوسی، گلناز بهرامی، فاطمه رضایی فخرآستانه، حضور در هرمز
جایزه معمار ۱۳۹۶ حضور در هرمز
رتبه سوم مشترک
دفتر معماری آن، مهراد حبیبی، ‌روزبه قائم مقامی، کیوب کلاب، تهران
جایزه معمار ۱۳۹۶ کیوب کلاب
رتبه سوم مشترک
دفتر فرایند منطقی در طراحی معماری، احسان حسینی، الهام گرامی‌زاده نائینی، پروژه ته باغ رستوران محمد، اصفهان
جایزه معمار ۱۳۹۶ ته باغ رستوران محمد

معیارهای داوری جایزه معمار 96


جهت داوری کلیه پروژه های معیارهای داوری زیر مورد بررسی و توجه قرار گرفته اند
خلاقیت و نوآوری در طراحی و نوآوری در کاربرد مصالح و فناوری ساختمان
مواجهه خلاقانه با مشکلات خاص پروژه از‌جمله: محدودیت‌های اقتصادی، شرایط خاص سایت از‌نظر ابعاد و اندازه‌ها،‌ ضوابط و رویه‌های قانونی (به‌ویژه در شهرها)، دشواریی های فنی و...
دقت و نوآوری در طراحی جزئیات
توجه به محیط پیرامونی و شرایط اقلیمی،‌ ارزش‌های زیست‌ محیطی و تعهدات اجتماعی
بدیهی است که قضاوت نهایی در‌مورد هر پروژه نه از‌طریق مشخص کردن امتیاز آن در هر‌کدام از موارد فوق و معدل‌گیری از امتیازات، که با قضاوت درباره تمامیت آن صورت خواهد گرفت