گروه مهندسی معماری بنا افرا در طی سال های فعالیت خود با شرکت ها ، ادارات ، سازمان ها و موسسه های کثیری طرف همکاری بوده است که برخی از پروژه های مشترک به اتمام رسیده و برخی دیگر به دلیل مسایل مالی و یا مشکلات درون سازمانی تاکنون به انجام نرسیده اند

در زیر به لیست برخی از این شرکت ها و سازمان ها که در آنها همکاری های مشترک صورت پذیرفته اشاره ای می شود

برخی از طرف های همکاری

گروه توليدی غنچه 1394

طراحی و ساخت شعب گروه توليدی
http://www.ghoncheh.net

مهندسين مشاور آرتيمان ديس 1394

ساخت نماهای چوبی پروژه های طراحی شده
http://www.artimandis.com

شرکت نواوود ايران 1394

همکاری مشترک در فروش و اجرای چوب نماهای ساختمانی
http://www.novawood.ir

شرکت دمنده 1393

ساخت سر در ورودی کارخانه
http://www.damandeh.com

شرکت مدی تک سيس 1393

ساخت سر در ورودی کارخانه
http://www.meditechsystem.com

مشاورين کاوک 1393

اجرای نماهای کامپوزيت
http://www.kavakbana.com

سازمان اتکا 1393

بازسازی نمای ساختمان اداری
http://www.khoec.com/

شرکت ايران هورمون 1393

بازسازی نمای ساختمان توليد
http://www.iranhormone.ir/

بانک مسکن 1392

بازسازی و تعميرات شعب
http://bank-maskan.ir/

بانک ملی ايران 1392

بازسازی و تعميرات شعب
http://bmi.ir/

سازمان کار و تامين اجتماعی 1391

ساخت نمای شعبه ستارخان
http://www.issi.ir